varahaldus:

raamatupidamisest heakorrani

Kortermaja koristatav väliterritoorium:

 • Mehhaniseerimata välikoristus on korraldatud kojameheteenusega:

  • perioodil 01.04 – 31.10 1 päeval nädalas (L)

  • perioodil 01.11 – 31.03 2 päeval nädalas (T, L)

 • territooriumilt olmeprahi kokku korjamine,

 • territooriumi haljasala puhastamine lahtisest prahist ja suurematest puu okstest,

 • autoparkla puhastus lahtisest prahist, puu okstest ja lehtedest,

 • kevadel lehtede riisumine ja okste kogumine konteinerisse, äravedu eraldi tasu eest,

 • talvisel ajal kõnnitee ja uste esiste puhastus lumest ning libeduse tõrje,

 • kevadel kõnniteede ja parkla puhastamine sinna kogunenud liivast ja sodist.

 • Muru niitmine toimub vastavalt vajadusele. Muru maksimaalne niitmise kõrgus kuni 15 cm.

 • Lume koristus parklatest ja kinnistu esiselt kivikatendilt toimub lumepaksusest alates 5 cm vastavalt vajadusele.

  • Lumi ladustatakse kinnistule.

  • 24h jooksul teostatakse lumekoristust maksimaalselt 1 kord.

  • Libedustõrjevahendite olemasolu (graniitkillustik, sool) tagab korteriühistuvõi tasub eraldi arve alusel jooksva kuluna.

 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine

 • Maja tehnilise säilitamise korraldamine (sh tehnovõrgud)

 • Remonditööde korraldamine

 • Lepingute sõlmimine teenuste pakkujatega, lepingute haldamine ja korterelamu asjaajamine

 • Teenuspakkujatele näitude esitamine

 • Igakuine elanikele arvete koostamine

 • Elanikele arvete saatmine e-postile

 • Teenusepakkujatele arvete tasumise vahendamine

 • Klienditugi telefoni ja e-posti teel

 • Elektriliste autoväravate hoolduse korraldamine

 • Veemõõdusõlme hoolduse korraldamine

 • Veefiltri vahetus vähemalt 1x kvartalis

 • Maja peakilbi hoolduse korraldamine

 • Välisvalgustuse hoolduse korraldamine

 • 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas hoonest tulevate avariiteadete vastuvõtmine, registreerimine ja edastamine avariibrigaadile.

 • Avariieelse olukorra taastamiseks vajalikud remonditööd teostatakse vastavalt remondi teostaja poolt kinnitatud hinnakirja või kalkulatsiooni alusel.

 • Tasutakse korteriühistu või tema liikme/te poolt vastavalt sellele kelle kuluga on tegu.

Hind sisaldab lipu heiskamist ja langetamist kolmel kohustuslikul päeval aastas. Vajadusel saab lisatasu eest kordade arvu suurendada.

Teenus sisaldab:

 • Eesti riigilipu heiskamist päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetamist päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.

 • Eluhoonetel on iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval riigilipu heiskamine kohustuslik.

 • Ülejäänud Eesti lipu seaduse § 6 loetletud lipupäevadel on riigilipu heiskamine soovituslik.

 • Täiendava teenuse tellimise vajaduse ilmnemisel informeerib korteriühistu haldurit.

 • Enne tööde teostamist lepitakse kokku teenuse sisus, tingimused ja teenuse hind.

 • Lepingud sõlmib korteriühistu otsese teenuse osutajaga.

Loetelu täiendavatest teenustest:

 • Üldehituslikud ja remonditööd

 • Muud projekteerimistööd

 • Kastmisteenus

 • Aiakujundaja konsultatsioon ja aiahooldus

 • Akende pesu

 • Uste lukkude avamine

 • Ummistuste likvideerimine,

  • kanalisatsiooni ummistuste korral selgitatakse võimalusel välja selle põhjus/põhjustaja ja tellitakse avarii likvideerimine eraldi tasu eest.

varahaldus

raamatupidamisest heakorrani:

Kortermaja koristatav väliterritoorium:

 • Mehhaniseerimata välikoristus on korraldatud kojameheteenusega:

  • perioodil 01.04 – 31.10 1 päeval nädalas (L)

  • perioodil 01.11 – 31.03 2 päeval nädalas (T, L)

 • territooriumilt olmeprahi kokku korjamine,

 • territooriumi haljasala puhastamine lahtisest prahist ja suurematest puu okstest,

 • autoparkla puhastus lahtisest prahist, puu okstest ja lehtedest,

 • kevadel lehtede riisumine ja okste kogumine konteinerisse, äravedu eraldi tasu eest,

 • talvisel ajal kõnnitee ja uste esiste puhastus lumest ning libeduse tõrje,

 • kevadel kõnniteede ja parkla puhastamine sinna kogunenud liivast ja sodist.

 • Muru niitmine toimub vastavalt vajadusele. Muru maksimaalne niitmise kõrgus kuni 15 cm.

 • Lume koristus parklatest ja kinnistu esiselt kivikatendilt toimub lumepaksusest alates 5 cm vastavalt vajadusele.

  • Lumi ladustatakse kinnistule.

  • 24h jooksul teostatakse lumekoristust maksimaalselt 1 kord.

  • Libedustõrjevahendite olemasolu (graniitkillustik, sool) tagab korteriühistuvõi tasub eraldi arve alusel jooksva kuluna.

 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine

 • Maja tehnilise säilitamise korraldamine (sh tehnovõrgud)

 • Remonditööde korraldamine

 • Lepingute sõlmimine teenuste pakkujatega, lepingute haldamine ja korterelamu asjaajamine

 • Teenuspakkujatele näitude esitamine

 • Igakuine elanikele arvete koostamine

 • Elanikele arvete saatmine e-postile

 • Teenusepakkujatele arvete tasumise vahendamine

 • Klienditugi telefoni ja e-posti teel

 • Elektriliste autoväravate hoolduse korraldamine

 • Veemõõdusõlme hoolduse korraldamine

 • Veefiltri vahetus vähemalt 1x kvartalis

 • Maja peakilbi hoolduse korraldamine

 • Välisvalgustuse hoolduse korraldamine

 • 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas hoonest tulevate avariiteadete vastuvõtmine, registreerimine ja edastamine avariibrigaadile.

 • Avariieelse olukorra taastamiseks vajalikud remonditööd teostatakse vastavalt remondi teostaja poolt kinnitatud hinnakirja või kalkulatsiooni alusel.

 • Tasutakse korteriühistu või tema liikme/te poolt vastavalt sellele kelle kuluga on tegu.

Hind sisaldab lipu heiskamist ja langetamist kolmel kohustuslikul päeval aastas. Vajadusel saab lisatasu eest kordade arvu suurendada.

Teenus sisaldab:

 • Eesti riigilipu heiskamist päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetamist päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.

 • Eluhoonetel on iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval riigilipu heiskamine kohustuslik.

 • Ülejäänud Eesti lipu seaduse § 6 loetletud lipupäevadel on riigilipu heiskamine soovituslik.

 • Täiendava teenuse tellimise vajaduse ilmnemisel informeerib korteriühistu haldurit.

 • Enne tööde teostamist lepitakse kokku teenuse sisus, tingimused ja teenuse hind.

 • Lepingud sõlmib korteriühistu otsese teenuse osutajaga.

Loetelu täiendavatest teenustest:

 • Üldehituslikud ja remonditööd

 • Muud projekteerimistööd

 • Kastmisteenus

 • Aiakujundaja konsultatsioon ja aiahooldus

 • Akende pesu

 • Uste lukkude avamine

 • Ummistuste likvideerimine,

  • kanalisatsiooni ummistuste korral selgitatakse võimalusel välja selle põhjus/põhjustaja ja tellitakse avarii likvideerimine eraldi tasu eest.